ebook Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji - Maria Hass-Symotiuk

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa - od jego powstania do likwidacji

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy. Omówione w niej zagadnienia można podzielić na cztery części: - aspekty prawne i organizacyjne rachunkowości; - rachunkowość oraz zasoby majątkowe i kapitały przedsiębiorstw kontynuujących działalność; - sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – sporządzanie i badanie; - rachunkowość przedsiębiorstw niekontynuujących działalności. Najnowsze wydanie zostało poszerzone o kwestie dotyczące zasad rozliczania podatku od towarów i usług w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego, Pracowniczych Planów Kapitałowych, archiwizacji dokumentacji księgowej oraz aktywów inwestycyjnych. Zawiera również zaktualizowane treści odnoszące się do zmian przepisów prawnych, w tym ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przepisów podatkowych i ustawy Kodeks spółek handlowych. Książka jest przeznaczona dla menedżerów przedsiębiorstw, przedstawicieli rad nadzorczych, głównych księgowych, a także osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych i pracowników pionów finansowo-ekonomicznych. Zainteresuje również kontrolerów i audytorów wewnętrznych, sędziów sądów gospodarczych oraz likwidatorów i syndyków masy upadłości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj