ebook Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne - Agnieszka Filipek

Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014-2020 i opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności przesłanki i cele polityki spójności proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj