Prawa Konsumenta

Drogi Kliencie,

aby cały proces zakupowy był dla Ciebie przejrzysty, a także z uwagi na ustawę z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, chcemy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące charakteru zakupu oraz możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu. Więcej informacji znajduje się w regulaminie. Jesteśmy także otwarci na pytania. Wszelkich wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu 12 345 43 94 w godzinach 9 - 17 oraz mailowo ([email protected]).

Zakup ebooka oznacza zawarcie umowy zawieranej na odległość z Koobe sp. z o.o., w ramach której Koobe zobowiązuje się do dostarczenia wybranego i opłaconego przez Klienta ebooka w formie linku, pod którym można pobrać pliki w wybranych formatach.

Dane Koobe:
Koobe Sp. z o.o.
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
31-752 Kraków
tel./fax: 12 345 43 94
e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000432277
REGON: 122652550
NIP: 6783145863

Adres [email protected] służy także do składania reklamacji, zgłaszania usterek lub potrzeb, zgłaszania chęci odstąpienia od umowy, zadawania pytań dotyczących ebooków i zakupów w Świat Ebooków.

Zapłata dokonuje się za pomocą systemu PAYU. Zamówiony (ale nie opłacony) ebook zostaje zapisany na koncie i system wysyła przypomnienie o istnieniu nieopłaconego zamówienia. Samo zamówienie, bez opłacenia, do niczego nie zobowiązuje Konsumenta.

Dopuszczalne jest również opłacanie transakcji przelewem, w sytuacji gdy Konsument nie posiada konta w żadnym z obsługiwanych przez PAYU banków. W takiej sytuacji należy zwrócić się do nas drogą mailową lub telefoniczną, by uzyskac numer konta.

Reklamacje należy składać drogą emailową na adres [email protected], wpisując w treści wiadomości datę i numer zamówienia, adres email, na który zarejestrowano zamówienie (o ile różni się od adresu nadawcy) oraz opis problemu i uzasadnienie żądania reklamacji. Reklamację rozpatruje się w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia.

Podstawą reklamacji jest obiektywnie istniejąca wada ebooka (jako że obowiązkiem Koobe jest dostarczenie produktu bez wad), uniemożliwiająca bądź wyraźnie utrudniajaca lekturę. Reklamacji nie rozpatruje się pozytywnie w sytuacji, w której niemożność odczytania pliku bądź jego nieatrakcyjny kształt wynikają ze specyfiki urządzenia wykorzystywanego przez Konsumenta bądź braku oprogramowania, aczkolwiek każdorazowo w takiej sytuacji udziela się porad dotyczących zalecanego sprzętu i aplikacji. Sugestie te są także dostępne dla wszystkich uzytkowników swiatebookow.pl w zakładce Jak czytać ebooki.
Reklamacji nie podlega także ebook nabyty z intencją kupienia książki papierowej z powodu pomyłki Konsumenta. O ile plik nie został pobrany, możliwe jest odstąpienie od umowy, jednak pobranie pliku, oznaczające zgodę na rozpoczęcie świadczenia, uniemożliwia zarówno odstąpienie od umowy, jak i reklamację produktu, o ile nie posiada on innych istotnych wad.

Odstąpienie od umowy dokonuje się przez wysłanie wiadomości email na adres [email protected] z datą i numerem zamówienia, adresem email, na który zarejestrowano zamówienie (o ile różni się od adresu nadawcy) oraz wyraźną prośbą o odstąpienie od umowy. Proces weryfikacji i zwrotu pieniędzy trwa do pięciu dni roboczych.

Odstąpienie od umowy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla użytkownika. Można go dokonać w terminie 14 dni od daty zakupu, bez konieczności podawania przyczyny.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony: nabyty plik jest dostępny czytelnikowi bez ograniczeń, bez limitu ilości pobrań ani limitu urządzeń, na które można go pobrać. Zobowiązuje ona Konsumenta jedynie do jednorazowej opłaty. Nie pobiera się opłat dodatkowych za kolejne udostępnienia raz zakupionej pozycji. 


Po uiszczeniu opłaty przez Konsumenta, system sklepu wysyła automatycznie wiadomość email na podany w zamówieniu adres. 
W wiadomości zawarty jest link, pod którym można pobrać pliki. Świat Ebooków nie wysyła ebooków jako załączników. 
W każdej takiej wiadomości znajduje się również link do pobrania dowodu sprzedaży, będącego potwierdzeniem zawarcia umowy, oraz faktury VAT, o ile Konsument na etapie składania zamówienia wyraził chęć otrzymania faktury.

Pliki zabezpieczane są znakiem wodnym (Watermark). Oznacza to, iż każdej transakcji przypisany zostaje indywidualny numer, zaś wszystkie pliki pobrane z tego zamówienia są powiązane z tym numerem. Zabezpieczenie systemem Watermark służy ochronie praw autorskich twórców. 

Ebooki stanowią materiał wirtualny. Do korzystania z nich konieczny jest komputer, tablet, smartfon bądź czytnik ebooków, np. Kindle. Poszczególne urządzenia wymagają zainstalowania programów bądź aplikacji do czytania ebooków. Szczegółowy wykaz możliwych urządzeń oraz zalecanych programów/aplikacji znajduje się w zakładce Jak czytać ebooki
Konieczne jest również podanie adresu email - bowiem na skrzynkę email zostanie dostarczony link do ebooka i nie ma innej możliwości dokonania zakupu.