ebook Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydanie 2 - Elżbieta Ostrowska

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Wydanie 2

Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:

  • analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego,
  • benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela,
  • strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost),
  • dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem,
  • przykładów różnych rzeczywistych wydarzeń, które miały wpływ na zarządzanie wartością.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj