ebook Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny - Maria Hass-Symotiuk,Magdalena Kludacz-Alessandri,Małgorzata Cygańska

Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny

\n\nKsiążka omawia możliwości wykorzystania rachunkowości w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce. W tej dziedzinie kluczową rolę odgrywają właściwie skategoryzowane i prawidłowo wykorzystywane informacje finansowe i niefinansowe. Publikacja prezentuje zagadnienia związane z projektowaniem oraz funkcjonowaniem systemu informacyjnego rachunkowości dla podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali. Uwzględnienia specyfikę prowadzonej działalności, zasady gospodarki finansowej oraz potrzeby informacyjne kierownictwa i odbiorców zewnętrznych. \n\n W książce mówiono m.in. następujące kwestie: znaczenie informacji finansowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym, zasady budowy systemu rachunkowości podmiotu leczniczego, w tym zakładowego planu kont, informację o zasobach i zobowiązaniach oraz obszary ich wykorzystania w zarządzaniu podmiotem leczniczym, potencjał informacyjny sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych, kierunki wykorzystania informacji o kosztach w procesie planowani i kontroli oraz budowy systemu motywacyjnego. \n\n Adresaci:\n Opisane zagadnienia zilustrowano przykładami z praktyki funkcjonowania konkretnych podmiotów leczniczych. Książka zainteresuje menedżerów podmiotów leczniczych, księgowych a także studentów studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz studentów studiów ekonomicznych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj