ebook Kontrola pracownika przez pracodawcę. Aspekty prawne, techniczne i etyczne - Sławomir Turkowski

Kontrola pracownika przez pracodawcę. Aspekty prawne, techniczne i etyczne

 

 

Niniejsza publikacja ukazuje najbardziej istotne aspekty kontroli pracownika przez pracodawcę w aspekcie obowiązujących przepisów prawa pracy. Książka porusza kwestię kontroli zarówno w płaszczyźnie prawnej jak również etycznej i technicznej. Poradnik kładzie szczególny nacisk na problematykę zakresu możliwości kontroli oraz ograniczeń w jej dokonywaniu.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj