ebook WYBRANE PROBLEMY WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI - Wiesław Romanowicz,Dawid Błaszczak

WYBRANE PROBLEMY WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Niniejsza publikacja jest przykładem rozważań na temat wschodniego pogranicza, które w pewnym zakresie doczekały się już wielu opracowań naukowych. Nie oznacza to jednak, że nie jest potrzebne kolejne, nowe spojrzenie na funkcjonowanie granic, podziałów, zależności i uwarunkowań w różnych sferach działalności współczesnego człowieka. Pogranicze wschodnie ma swoją specyfikę i z pewnością niejednorodne, dlatego autorom przyświecał podstawowy cel: aby na bazie dotychczasowych ustaleń wkomponować w tematykę pogranicza nowe problemy i zagadnienia, będące przedmiotem indywidualnych zainteresowań obydwu badaczy. Tym samym niniejsza publikacja wpisuje się w nurt aktualnych badań nad pograniczami, obejmujących różnorodne procesy i zjawiska zachodzące szczególnie po stronie wschodniej.