ebook KAPITAŁ SPOŁECZNY W SIECI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ BIAŁEJ PODLASKIEJ I BRZEŚCIA - Dawid Błaszczak

KAPITAŁ SPOŁECZNY W SIECI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ BIAŁEJ PODLASKIEJ I BRZEŚCIA

„Poruszane w książce zagadnienia współpracy miast na wschodnim pograniczu Polski (…) nie doczekały się do tej pory zbyt wielu opracowań, co sprawia, że prezentowana monografia ma szansę uzupełnić tę lukę na rynku wydawniczym i umożliwić dokonanie porównań między procesami zachodzącymi na wschodnich i zachodnich rubieżach Polski. (…) w polskiej literaturze przedmiotu nie ma dogłębnej analizy kapitału społecznego w sieci, dlatego recenzowaną pracę należy postrzegać jako próbę spełnienia oczekiwań w tym zakresie (…), Dawid Błaszczak ma szansę opublikować monografię, która uzupełni literaturę socjologiczną w zakresie współpracy miast wschodniego pogranicza Polski oraz stosowania analizy sieciowej w badaniach społecznych”. Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Kurcza i dr hab. Julity Makaro

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj