ebook Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych - Piotr Stawiński,Kamil M. Kaczmarek,Janusz Mariański,Irena Borowik,Stella Grotowska,Małgorzata Zawiła,Mielicka-Pawłowska Halina,Joanna Mleczko,Magdalena Krysińska-Kałużna,Bartosz Arkuszewski,Marcin Choczyński,Dorota Czakon-Tralski,Wojciech Klimski,Inga Koralewska,Maria Libiszowska-Żółtkowska,Bogdan Pliszka,Agata Rejowska-Pasek,Wiesław Romanowicz,Artur Wójtowicz,Artur Wysocki,Oleg Yarosh

Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych

Autorzy opracowania […] dokonali uzupełnienia, aktualizacji i uporządkowania kwestii istotnych dla współczesnego życia religijnego i duchowego, odwołując się do kategorii instytucjonalizacji i prywatyzacji, osłabienia czy zaniku tradycji oraz powrotu pluralizacji religii. Dokonywane przez nich wybory oraz ich badawcze konsekwencje można powiązać z dominującymi paradygmatami socjologii religii – sekularyzacyjnym, indywidualizacyjnym i rynkowym oraz strategią badań jakościowych. W pracy zwrócono też uwagę na sposoby przystosowania się religii (chrześcijańskich i pozachrześcijańskich) do social becoming obserwowalnego w codziennych zdarzeniach oraz na wyłaniające się w tym procesie nowe, nierzadko hybrydalne lub zindywidualizowane kształty religijnych i duchowych orientacji oraz aktywności. Monografia Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu naukowemu na problematykę przeobrażeń współczesnego pola religijnego i duchowości oraz ich możliwości interpretacyjnych. Zamieszczone studia zaciekawiają i inspirują, przekraczając tradycyjne ramy polskiej socjologii religii i poszerzając zarazem zakres jej badawczych penetracji. z recenzji dr hab. Marii Sroczyńskiej, prof. UKSW

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj