ebook Limity czasu pracy kierowców ciężarówek. 10 przejrzystych grafik - praca zbiorowa

Limity czasu pracy kierowców ciężarówek. 10 przejrzystych grafik

Normy czasu pracy to dla kierowcy ciężarówki jedne z najważniejszych przepisów. To właśnie za przekroczenia norm czasu pracy Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na kierowców najwięcej kar – i są to kary najwyższe. Co więcej – za tego typu naruszenia przepisów popełnione przez kierowców karane są też przedsiębiorstwa, które ich zatrudniają, a także osoby zarządzające transportem. Każdy kierowca powinien więc te normy doskonale znać i wiedzieć, jak je stosować w praktyce. Właśnie takie informacje znajdziesz w tym e-booku.