ebook Czas pracy kierowców po zmianach przepisów - Jadwiga Sztabińska

Czas pracy kierowców po zmianach przepisów

"Ustawa o czasie pracy kierowców obejmuje ich 3 grupy: zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców osobiście realizujących przewozy, oraz niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście dokonujących przewozów na rzecz przedsiębiorcy. Dotyczy zatem szerokiej grupy podmiotów świadczących usługi transportowe. Publikacja omawia wszystkie kwestie, które obejmuje czas pracy kierowców: poczynając od definicji kierowcy, jego czasu pracy, czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego, okresu rozliczeniowego, poprzez zagadnienia związane z normami czasu pracy, jego rozliczeniem czy zapewnieniem odpoczynku, a także odbywaniem dyżuru. Zwraca też uwagę na praktyczne aspekty, wskazując między innymi, jak prowadzić ewidencję czasu pracy na nowych zasadach. Nie pomija także zagadnień związanych z rozliczaniem delegacji służbowych kierowców "

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj