ebook Emerytury 2020 – obowiązki pracodawcy - Jadwiga Sztabińska,Maria Gałecka

Emerytury 2020 – obowiązki pracodawcy

Niniejsza publikacja dedykowana jest przede wszystkim osobom, które niebawem zamierzają przejść na emeryturę. Mogą one dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia emerytalnego. Warto zapoznać się także z zasadami uzyskania prawa do emerytur wcześniejszych. Opisane są grupy osób ubezpieczonych, które mogą skorzystać z tego typu świadczeń. Ponadto książka opisuje zasady zatrudniania emerytów i rencistów. Publikacja odpowiada na pytania m.in.: czy pracodawcy zatrudniając takie osoby mogą zoptymalizować koszty wynagrodzeń, jakie mają obowiązki wobec takich osób, jaka forma zatrudnienia jest w przypadku takich osób najkorzystniejsza i jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń. Ponadto czytelnik dowie się, jak prawidłowo wyliczyć ochronę przedemerytalną, kiedy pracujący świadczeniobiorca może dorabiać bez ograniczeń oraz jakie korzystne rozwiązania dla płatników składek przewidziano w ustawie o skróceniu przechowywania akt.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj