ebook Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r. - Paweł Muż,Sławomir Biliński

Deregulacja zawodów księgowych i finansowych w 2014 r.

W publikacji „Deregulacja zawodów księgowych i finansowych 2014” zostały omówione szczegółowe zmiany związane z wchodzącą w życie 10. sierpnia 2014 r. ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wśród nich znajdują się osoby usługowo prowadzące księgi rachunkowe, biegli rewidenci, doradcy podatkowi.

Dzięki publikacji zyskasz wiedzę m.in. w temacie deregulacji:

  • Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Biegłego rewidenta
  • Doradcy podatkowego
  • Brokera i agenta ubezpieczeniowego
  • Aktuariusza
  • Agenta celnego

Ważne:

  • Każdy z tematów opatrzony jest tabelą porównawczą sprzed i po deregulacji