ebook Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce - Witold Modzelewski,Stanisław Bogucki,Anna Dumas,Stefan Babiarz,Jacek Brolik,Paweł Borszowski,Aleksander Werner,Jarosław Wierzbicki,Wojciech Morawski,Piotr Karwat,Bogumił Pahl,Ziemowit Kukulski,Dominik Mączyński,Jacek Leńczuk,Krzysztof Radzikowski,Adam Nita,Wojciech Sztuba,Roman Wiatrowski,Krzysztof Winiarski,Tomasz Grzybowski,Małgorzata Dankowska,Krzysztof Teszner,Ewa Gwardzińska,Jadwiga Glumińska-Pawlic,Dominik J. Gajewski,Maciej Ślifirczyk,Anna Drywa,Mikołaj Kondej,Szymon Obuchowski,Tomasz Kolanowski,Marek Gizicki,Monika Laskowska,Adam Olczyk,Jakub Pachecka

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce

Publikacja zawiera omówienie problematyki uszczelniania systemu podatkowego zarówno z punktu widzenia prawa podatkowego materialnego, jak i procesowego, a także prawa unijnego i międzynarodowego. Autorzy, analizują ponadto wątki ekonomiczne, które należy uznać za coraz częstszy element związany z procesami unikania opodatkowania. W opracowaniu przedstawiono m.in.: uszczelnianie systemu podatkowego w relacji do prawa podatnika do prywatności, regulacje w zakresie uszczelniania VAT, dwuinstancyjność postępowania podatkowego z ukazaniem jej apelacyjno-kasacyjnego charakteru, problem interpretacji indywidualnych, zagadnienia proporcjonalności środków antyabuzyjnych w kontekście różnych regulacji uszczelniających, legalną definicję klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, problematykę podatkowej grupy kapitałowej, instytucję zabezpieczenie długu celnego, problematykę kontroli celno-skarbowa, krytyczną analizę odpowiedzialności płatnika. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów, pracowników administracji, ekonomistów i księgowych oraz przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji i ekonomii.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj