ebook Podatki 12/15 - 100 pytań o odliczanie VAT naliczonego - Opracowanie zbiorowe

Podatki 12/15 - 100 pytań o odliczanie VAT naliczonego

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na pytania związane z realizacją prawa do odliczenia VAT naliczonego.

Realizacja prawa do odliczenia jest związana z licznymi obowiązkami formalnymi, a nieprawidłowości w odliczaniu VAT mogą spowodować powstanie zaległości podatkowych i konieczność płacenia odsetek. Aby uniknąć problemów warto skorzystać z podpowiedzi ekspertów zawartych w tej publikacji.  Z publikacji dowiesz się m.in.:

  • jakie obowiązują zasady odliczania VAT przy poszczególnych rodzajach transakcji
  • w jakim terminie należy odliczać VAT naliczony
  • kiedy występują ustawowe zakazy odliczania VAT naliczonego
  • jak odliczać VAT według proporcji i jak go korygować,
  • w jakim przypadku organy podatkowe zmieniły stanowisko na temat odliczania VAT

Odpowiedzi na pytania zostaną wzbogacone najnowszymi interpretacjami organów podatkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj