ebook Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - Rafał Kowalczyk,Patrycja Zawadzka,Paweł Borszowski,Przemysław Pest,Dobrosława Antonów,Andrzej Huchla,Mateusz Lewandowski,Artur Halasz,Katarzyna Kopyściańska,Marek Kopyściański,Paweł Lenio,Witold Michał Srokosz,Wiesława Maria Miemiec,Michał Stawiński,Cyprian Golda

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego; do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany zarówno w ogólnym, jak i szczegółowym prawie podatkowym. Dotyczą one m.in. następujących zagadnień: rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE, procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych, wydawanie uprzednich porozumień cenowych. Analizie poddano także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1.07.2020 r., w tym: umowę o współdziałanie, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy. Autorzy omawiają również regulacje dotyczące białej listy podatników podatku od towarów i usług, a także unormowanie solidarnej odpowiedzialności podatnika wprowadzonej art. 117ba Ordynacji podatkowej. W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem: kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać, zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy, spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień. Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj