ebook Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania - Maria Supera-Markowska,Robert Zieliński,Beata Kucia-Guściora,Michał Jędrzejczyk,Monika Münnich,Piotr Pomorski,Stanisław Bogucki,Stefan Babiarz,Mariusz Popławski,Andrzej Gorgol,Eugeniusz Ruśkowski,Aleksander Werner,Bogumił Pahl,Artur Mudrecki,Andrzej Drwiłło,Magdalena Fedorowicz,Dominik Mączyński,Krzysztof Radzikowski,Wiesława Miemiec,Andrzej Michór,Anna Zalcewicz,Janusz Orłowski,Anna Reiwer-Kaliszewska,Krzysztof Teszner,Dobrosława Antonów,Kamila Żmuda-Matan,Wiktor Trybka,Adam Drozdek,Mateusz Lewandowski,Artur Halasz,Katarzyna Kopyściańska,Marek Kopyściański,Paweł Lenio,Ewaryst Kowalczyk,Wojciech Bożek,Ewelina Bobrus-Nowińska,Teresa Dębowska-Romanowska,Edgar Krzysztof Drozdowski,Elżbieta Feret,Agnieszka Franczak,Dominik J. Gajewski,Tomasz Gwóźdź,Paweł Klimek,Anna Kocikowska,Bartosz Kubista,Robert Kwaśniewski,Joanna Łubina,Paweł Mańczyk,Michał Mariański,Sławomir Owczarczuk,Rafał Pasternak,Janusz A. Stankiewicz,Przemysław Sztejna,Maciej Ślifirczyk,Katarzyna Święch-Kujawska,Ewa Żołnierczyk

Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania

Monografia jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która stanowi całościowe opracowanie tematyki związanej z pomocą państwa przyznawaną wytwórcom energii z odnawialnych źródeł w świetle prawa Unii Europejskiej.

Kompleksowej analizie poddano relewantne przepisy prawa unijnego, które determinują możliwość i dopuszczalne formy wspierania przez państwa członkowskie produkcji energii odnawialnej. Autorka omawia również bogaty dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz praktykę decyzyjną Komisji Europejskiej, dokonując na ich podstawie oceny krajowych systemów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa, urzędników państwowych, jak również dla pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj