ebook Ordynacja podatkowa. Komentarz - Cezary Kosikowski,Sławomir Presnarowicz,Jacek Brolik,Rafał Dowgier,Leonard Etel,Piotr Pietrasz,Mariusz Popławski,Wojciech Stachurski,Krzysztof Teszner

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej, specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (np.: decyzje ustalające, zmiana decyzji ostatecznej, itp.), problematyka zastosowania środków komunikacji elektronicznej, przepisy regulujące nadpłatę podatku (np. nowe zasady wydawania decyzji "cząstkowych" stwierdzających nadpłatę tylko w zakresie wynikającym z wniosku podatnika), najnowsze zmiany prawa w zakresie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, w tym m.in. Rejestr Zastawów Skarbowych, udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (np. pełnomocnictwa). W publikacji przeanalizowano również: zmiany wynikające z wprowadzenia generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nowe wymogi dotyczących dokumentacji cen transferowych, przepisy przewidujące pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych (JPK). Komentarz zawiera jednoznaczne stanowisko autorów dotyczące rozumienia poszczególnych przepisów ordynacji podatkowej. Autorzy prezentują orzecznictwo sądowe oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z omawianą problematyką. Trudne instytucje są przybliżane poprzez podanie przykładów praktycznych. Autorzy nie tylko skupili się na mankamentach obowiązujących regulacji, ale także wskazali propozycje ich rozwiązań. Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników organów skarbowych, w tym także samorządowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracownicy biur rachunkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj