ebook Kodeks karny skarbowy. Komentarz - Piotr Kardas,Grzegorz Łabuda,Tomasz Razowski

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego stosowanych na gruncie prawa karnego skarbowego - w tym przepisów prawa finansowego, podatkowego i hazardowego. Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w obrębie prawa procesowego, w tym także ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej stanowiącą o nowym kształcie ustrojowym finansowych organów postępowania przygotowawczego. W trzecim wydaniu książki przedstawiono m.in.: zmiany kształtu odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe, w tym zwłaszcza przestępstwa związane z obrotem fakturami, nowe przestępstwa akcyzowe, zmiany kształtu odpowiedzialności za przestępstwa hazardowe, modyfikacje instytucji czynnego żalu z tytułu korekty deklaracji podatkowej, zmiany w obszarze kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli praktyki wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla księgowych oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz aplikantów zawodów prawniczych.