ebook Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne - Jerzy Stelmach,Wojciech J. Katner,Jerzy Skorupka,Zdzisław Muras,Tomasz Długosz,Marzena Czarnecka,Joanna Krukowska-Korombel,Piotr Kardas,Piotr Tuleja,Urszula Promińska,Artur Żurawik,Marek Szewczyk,Anna Walaszek-Pyzioł,Małgorzata Balwicka-Szczyrba,Joanna Filipkowska,Jacek Klimanek,Eryk Kosiński, LL.M,Ewelina Koźmińska,Iwona Niżnik-Dobosz,Jakub Pokrzywniak,Krzysztof Radzikowski,Maciej M. Sokołowski,Jolanta Sokólska-Warchoł,Marcin Trupkiewicz

Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne

Wysoka szkodliwość zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia stanowi asumpt rozważań nad zjawiskiem nielegalnego poboru energii, który z uwagi na ponoszone przez przedsiębiorstwa straty traktowany jest już jako „plaga”.

Niniejsza publikacja zawiera liczne opracowania, będące śmiałą i rzeczową próbą zaproponowania interpretacji dotyczącej różnorodnych problemów związanych z nielegalnym poborem energii, a także pogłębioną analizą prawną opartą o orzecznictwo zarówno sądów karnych, jak i cywilnych.

Praca obejmuje także rozważania na temat przeciwdziałania wspomnianym praktykom przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Rolą pracodawcy w tej kwestii jest wprowadzanie stosownych instrumentów (o charakterze publicznoprawnym, prywatnoprawnym i karnoprawnym) pełniących funkcje prewencyjne, kompensacyjne oraz represyjne – które przy prawidłowym stosowaniu – mogłyby przyczynić się do znaczącej redukcji owego zjawiska.

Ponadto publikacja stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień takich jak:

  • nielegalny pobór energii a granice obowiązku staranności odbiorcy energii elektrycznej;
  • charakter prawny opłaty za nielegalnie pobraną energię;
  • podstawa odpowiedzialności cywilnej za nielegalny pobór energii elektrycznej;
  • kwestia konieczności udowodnienia faktu nielegalnego pobierania paliw lub energii;
  • instrumenty prospołecznej regulacji sektora energetycznego w kontekście reguł wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, w tym przypadku nielegalnego poboru energii;
  • nielegalne pobieranie energii a wskazanie licznika na niekorzyść odbiorcy;
  • wykorzystanie sieci elektroenergetycznych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej;

Niniejsza publikacja może okazać się zatem nieoceniona w rozwoju nauki prawa energetycznego, a także pożyteczna dla prawników–praktyków zajmujących się na co dzień problematyką, o której ona traktuje.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj