ebook Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014 - Aldona Nawój-Śleszyński,Małgorzata Kuć,Adam Kwieciński,Patrycja Chabier,Tomasz Kalisz,Anna Muszyńska,Bogdan Myrna,Maria Niełaczna,Alicja Ornowska,Piotr Pałaszewski,Renata Pietruszka,Grzegorz Wiciński,Paulina Wiktorska,Zofia Sienkiewicz

Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014

Prawo karne wykonawcze w toku swojej ewolucji stało się skomplikowanym zespołem kilkudziesięciu aktów prawnych różnej rangi, wśród których nadrzędną rolę zachował Kodeks karny wykonawczy z 1997 roku.

Liczba zmian, które dotyczą tej gałęzi prawa karnego w ostatnich latach, jak i ich charakter oraz zakres sprawia, że konieczna stała się potrzeba ich kompleksowej analizy. W niniejszej książce podjęto próbę skomentowania najważniejszych z nich, nie ograniczając się przy tym tylko do krytyki nowych rozwiązań. Niektóre z nich, zgodnie z intencjami ustawodawcy, już sprawdziły się w praktyce, prowadząc m.in. do uproszczenia postępowania wykonawczego i wzmocnienia jego dynamiki. Poszczególni Autorzy wskazują jednocześnie na szereg przepisów, których wprowadzenie spowodowało niespójności w obrębie systemu prawa karnego czy też pogłębiło istniejące trudności interpretacyjne. Są także takie zmiany, które jawnie ignorują podstawowe zasady na jakich opiera się prawo karne wykonawcze (tj. zasada indywidualizacji) czy też przeczą regułom racjonalnie prowadzonej polityki wykonania kar. Wszystkie one opatrzone zostały stosownymi propozycjami ich poprawy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj