ebook Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej. - Wojciech Drobny,Mateusz Błachucki,Grzegorz Sibiga,Teresa Górzyńska,Paweł Fajgielski,Bogdan Fischer,Michał Folcholc,Małgorzata Jaśkowska,Andras Jori,Mariusz Maciejewski,Agnieszka Piskorz-Ryń,Marc de Vries,Wojciech Rafał Wiewiórowski

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej.

W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dla jego realizacji, tj.: ograniczenia prawa do informacji, tryby udostępniania informacji, w tym procedura rozpatrywania wniosków dostępowych,  funkcjonowanie organu właściwego w sprawach prawa do informacji oraz zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji. Badania zostały przeprowadzone biorąc pod uwagę normy i standardy międzynarodowe oraz unijne, a także systemy prawne czterech państw Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania). Takie podejście pozwala na ocenę polskiego prawodawstwa, w tym również umożliwia sformułowanie postulatów de lege ferenda. Uzupełnieniem powyższych zagadnień podzielonych w książce na cztery części jest aneks zawierający teksty rozwijające poszczególne poruszane tematy.

Publikacja jest elementem grantu Narodowego Centrum Nauki N N110 129540.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj