ebook Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej - Jacek Gołaczyński,Dawid Sześciło,Dariusz Szostek,Grażyna Szpor,Wojciech Wiewiórowski,Przemysław Polański,Grzegorz Sibiga,Andrzej Adamski,Berenika Kaczmarek,Marek Leśniak,Krzysztof Siewicz,Jarosław Bąk,Michał Bernaczyk,Jolanta Cybulka,Maciej Falkowski,Łukasz Goździaszek,Maciej Groń,Jacek Janowski,Czesław Jędrzejek,Krzysztof Kamiński,Mateusz Kamiński,Sylwia Kotecka,Mirosław Kutyłowski,Anna Lauks-Dutka,Jacek Martinek,Katarzyna Palikowska,Zygmunt Promiński,Jakub Rzymowski,Maciej Smoleński,Michał Sokołowski,Marek Świerczyński,Magdalena Wasylkowska,Jacek Widło,Grzegorz Wierczyński,Jacek Więckowski,Jacek Wilczewski,Kajetan Wojsyk,Anna Zalesińska

Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej

Niniejsza publikacja stanowi zbiór wykładów wygłoszonych na konferencji naukowej „Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii”, która odbyła się w dniach 21–22.9.2009 r. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i w zamyśle organizatorów miało ono się stać pierwszym zjazdem katedr zajmujących się badaniami nad wpływem technologii informatycznych na prawo. Konferencja była polem wymiany poglądów odnośnie informatyzacji sądownictwa oraz administracji publicznej oraz pretekstem do porównania obranych dróg w tych dwóch sektorach państwa, ponieważ w ostatnich latach proces informatyzacji tych dziedzin bardzo przyspieszył i zdaje się podążać w nieco różnych kierunkach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj