ebook Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wydanie 2 - Krzysztof Jaroszyński,Marek Wierzbowski,Rafał Stankiewicz,Tadeusz Skoczny,Maciej Bernatt,Stanisław Piątek,Andrzej Powałowski,Dawid Miąsik,Małgorzata Sieradzka,Czesław Martysz,Mateusz Błachucki,Bartosz Turno,Mariusz Rypina,Konrad Kohutek,Antoni Bolecki,Krystyna Kowalik-Bańczyk,Łukasz Błaszczak,Anna Piszcz,Dariusz Aziewicz LL.M.,Michał Będkowski-Kozioł,Łukasz Grzejdziak,Anna Jurkiewicz-Wciślak,Agata Jurkowska-Gomułka,Marcin Kolasiński,Sławomir Koroluk,Eryk Kosiński,Elżbieta Krajewska,Małgorzata Król-Bogomilska,Piotr Lissoń,Marek Martyniszyn,Grzegorz Materna,Elżbieta Modzelewska-Wąchal,Rajmund Molski,Wojciech Podlasin LL.M., LSE,Marek Sachajko,Alicja Szymanowska,Ilona Szwedziak-Bork,Bartosz Targański,Małgorzata Modzelewska de Raad,Anna Celejewska-Rajchert,Justyna Balcarczyk,Aleksander Stawicki,Jerzy Baehr,Aleksandra Wędrychowska-Karpińska,Agnieszka Wiercińska-Krużewska,Agata Zawłocka-Turno,Tomasz Feliszewski,Andrzej Wierciński,Paulina Komorowska,Tomasz Kwieciński,Wojciech Kulczyk,Edward Stawicki,Jarosław Kruger,Marek Radwański,Anna Witkowska,Emilia Wardęga,Marek Prętki

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wydanie 2

W monografii przedstawiono tematykę transgranicznego naruszenia dobrego imienia osoby fizycznej, zwłaszcza w zakresie prawa właściwego dla dobrego imienia oraz kolizyjnoprawne kwestie jego ochrony. Oprócz rozważań poświęconych łącznikom istniejącym w obrębie tego zagadnienia w normach prawa kolizyjnego państw europejskich, szczególna uwaga została poświęcona nowym rozwiązaniom przyjętym przez krajowego ustawodawcę w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe.

Autorka omawia także konstrukcje dotyczące prawa właściwego dla ochrony dobrego imienia w systemach common law - w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Odwołuje się również do aktualnych wydarzeń mających miejsce na gruncie prawa europejskiego w przedmiocie prawa właściwego dla ochrony dóbr osobistych oraz wskazuje potencjalne rozwiązania tego kontrowersyjnego tematu.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w zagadnieniach transgranicznych oraz dla przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Będzie przydatna także osobom zajmującym się problematyką prasy oraz kolizyjnoprawnymi aspektami deliktów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj