ebook Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe - Dariusz Strzelec

Dyrektywa dotycząca podatków od gromadzenia kapitału a regulacje krajowe

Polska znajduje się w stosunkowo nielicznej grupie państw, dla których postanowienia dyrektywy 2008/7/WE mają istotne znaczenie praktyczne. Zakres podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczący spółek obowiązujący przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej odpowiadał podatkowi kapitałowemu objętemu regulacją dyrektywy. Niemniej jednak krajowe przepisy nie były w pełni zgodne z jej postanowieniami. W szczególności wątpliwości nadal budzą następujące zagadnienia: opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych aportów (w tym wniesienia jako wkładu niepieniężnego oddziału spółki kapitałowej), opodatkowanie pożyczek udzielanych przez udziałowca spółce kapitałowej, kwestia opodatkowania dopłat do spółki kapitałowej. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, urzędników organów podatkowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach podatkowych.