ebook Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec - Paweł Majka,Hanna Litwińczuk,Rafał Kowalski,Barbara Adamiak,Zbigniew Ofiarski,Maria Jastrzębska,Beata Kucia-Guściora,Paweł Smoleń,Marcin Burzec,Wojciech Gonet,Rafał Kowalczyk,Małgorzata Ofiarska,Bogumił Brzeziński,Patrycja Zawadzka,Izabella Gil,Rafał Dowgier,Leonard Etel,Mariusz Popławski,Witold Srokosz,Paweł Borszowski,Eugeniusz Ruśkowski,Wojciech Morawski,Bogumił Pahl,Elwira Marszałkowska-Krześ,Karol Kiczka,Dariusz Strzelec,Adam Mariański,Przemysław Pest,Jacek Wantoch-Rekowski,Włodzimierz Nykiel,Adam Nita,Klaudia Stelmaszczyk,Andrzej Gomułowicz,Małgorzata Sęk,Krystyna Piotrowska-Marczak,Patryk Kowalski,Dobrosława Antonów,Magdalena Budziarek,Andrzej Huchla,Mateusz Lewandowski,Artur Halasz,Katarzyna Kopyściańska,Marek Kopyściański,Paweł Lenio,Michał Stawiński,Cyprian Golda,Teresa Dębowska-Romanowska,Elżbieta Feret,Krystyna Sawicka,Andrzej Borodo,Jerzy Małecki,Marek Mazurkiewicz,Lilia Abramchyk,Karolína Červená,Irena Czaja‑Hliniak,Dominik Kossak,Michał Łyszkowski,Aneta Szymczak,Ewa Urbaniak,Anna Vartašová,Piotr Woltanowski,Marek Zdebel

Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec

"Recenzowana publikacja posiada wyjątkowy charakter, wynikający z faktu, iż jest ona księgą jubileuszową dedykowaną Pani prof. dr hab. Wiesławie Miemiec. Pani Profesor jest cenioną badaczką prawa finansowego, autorką licznych prac z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Celem pracy jest uhonorowanie dotychczasowego dorobku Pani Profesor, na który poza wskazanymi osiągnięciami o charakterze publikacyjnym składają się również działalność dydaktyczna i organizacyjna. Prace autorstwa Jubilatki są wielokrotnie cytowane. Była Ona również Autorką licznych opinii oraz ekspertyz przygotowywanych dla Sejmu i Senatu RP, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Publikacja będąca przedmiotem recenzji jest dziełem obszernym, na które składają się 54 opracowania przygotowane przez Autorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Należy przy tym podkreślić fakt, iż w pracy reprezentowane są wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko ujmowanego prawa finansowego. Prawa, które – co należy zaznaczyć – nieustannie ewoluuje i odpowiada na potrzeby zmieniającej się dynamicznie otaczającej nas rzeczywistości. Dowodem na to jest lektura opracowań ujętych w omawianej monografii, które reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Wartością pracy jest również to, iż łączy ona kolejne pokolenia badaczy prawa finansowego, uczniów i Mistrzów, którzy chcąc wyrazić uznanie dla wieloletniej pracy naukowej, ale również dydaktycznej i organizacyjnej Pani Profesor, podjęli się przygotowania interesujących i cennych poznawczo artykułów. Wyrazić należy pogląd, iż poza symbolicznym charakterem, omawiana książka wzbogaci dotychczasowy dorobek doktryny prawa finansowego, stając się źródłem inspiracji, jak również i licznych cytowań". z recenzji, prof. dr hab. Tomasz Nieborak

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj