ebook Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych - Maria Supera-Markowska,Hanna Litwińczuk,Paweł Smoleń,Monika Münnich,Stanisław Bogucki,Jowita Pustuł,Stefan Babiarz,Bogumił Brzeziński,Aneta Kaźmierczyk,Dagmara Dominik-Ogińska,Hanna Filipczyk,Paweł Borszowski,Adam Bartosiewicz,Artur Mudrecki,Ziemowit Kukulski,Michał Bernat,Dariusz Strzelec,Adam Mariański,Krzysztof Radzikowski,Adam Nita,Rafał Lipniewicz,Andrzej Gomułowicz,Izabela Andrzejewska-Czernek,Krzysztof Lasiński-Sulecki,Wojciech Pławiak,Adam Zdunek,Aleksander Słysz,Michał Ciecierski,Ewelina Badura,Adam Drozdek,Jacek Lachner,Adam Kałążny,Agnieszka Franczak,Bartosz Kubista,Beata Rogowska-Rajda,Michał Potyrała,Krzysztof Koślicki,Alicja Sarna,Mikołaj Kondej,Szymon Obuchowski,Emil Chojnacki,Agnieszka Choromańska-Malicka,Iwona Franczak,Jan Szczygieł,Marzena Świstak,Konrad Stolarski,Grzegorz Ufnal,Marcin Mazgaj,Magdalena Małecka

Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych

W publikacji ukazano związki norm i instytucji prawa podatkowego z normami oraz instytucjami innych gałęzi prawa. Zawarto w niej przykłady problemów interpretacyjnych pojawiających się na etapie stosowania przepisów prawa podatkowego. Omówione w książce rozważania stały się również kanwą dla sformułowania postulatów de lege ferenda. W opracowaniu przedstawiono m.in.: związki prawa podatkowego z prawem konstytucyjnym, prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, prawem administracyjnym, prawem finansowym, prawem gospodarczym, prawem spółek oraz prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej; związki prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa w kontekście zarówno teorii prawa, jak i filozofii moralnej (etyki) oraz filozofii języka (pragmatyki); analizę przedmiotowych związków dokonaną przez pryzmat procesu stanowienia oraz stosowania prawa. Autorami monografii są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także doświadczeni praktycy: sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi i pracownicy administracji podatkowej. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dla wszystkich podmiotów stosujących przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji mających wpływ na jego tworzenie. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji i finansów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj