ebook RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw - Damian Karwala,Dariusz Szostek,Dominik Lubasz,Witold Chomiczewski,Katarzyna Witkowska-Nowakowska,Mirosław Gumularz,Patrycja Kozik,Karolina Alama,Roman Bieda,Marcin Jerzy Maruta,Beata Marek,Mariola Więckowska,Marcin Wielisiej

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Autorzy szczegółowo opisują, jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do stosowania RODO. Praktyczne wskazówki ułatwią proces wdrożenia nowych regulacji. W stosunku do dotychczasowych przepisów istotnie zmieniają się obowiązki administratorów danych i sposób ich wykonywania. Z książki czytelnik dowie się m.in.: jakie są nowe prawa podmiotów danych, w tym prawa informacyjne, prawo do zapomnienia, do przenoszenia danych czy też prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznaczają i jak je realizować, jakie są nowe obowiązki nałożone na administratorów i jak się przygotować do ich wykonywania, jakie sankcje, nie tylko finansowe, będą groziły za naruszenie nowych przepisów. Autorzy omówili ponadto projekt nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wyłączenia niektórych obowiązków dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ma ułatwić stosowanie przez nich nowej regulacji.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj