ebook Rocznik Polskiej Poltyki Zagranicznej 2011-2015 - Jacek Durkalec,Anna Maria Dyner,Sebastian Płóciennik,Marcin Terlikowski,Patryk Toporowski,Wojciech Lorenz,Karolina Borońska-Hryniewiecka,Patrycja Sasnal,Łukasz Jurczyszyn,Justyna Szczudlik,Veronika Jóźwiak,Daniel Szeligowski,Andrzej Dąbrowski,Artur Kacprzyk,Łukasz Ogrodnik,Kinga Raś,Elżbieta Kaca,Tomasz Żornaczuk

Rocznik Polskiej Poltyki Zagranicznej 2011-2015

Periodyk poświęcony omówieniu wybranych zagadnień polskiej polityki zagranicznej w danym roku, m.in. stosunkom dwustronnym i aktywności w instytucjach wielostronnych; podejmuje także próbę jej bilansu

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj