ebook Rocznik Strategiczny 2012/13 - Roman Kuźniar,Tytus Jaskułowski,Patrycja Grzebyk,Marcin Terlikowski,Marek Madej,Andrzej Szeptycki,Anna Wojciuk,Wiesław Lizak,Agnieszka Bieńczyk-Missala,Marek Menkiszak,Bolesław Balcerowicz,Kamila Pronińska,Marek Tabor,Paweł J. Borkowski,Anna Dudek,Edward Haliżak,Aleksandra Jarczewska,Piotr R. Kozłowski

Rocznik Strategiczny 2012/13

W osiemnastej edycji Rocznika Strategicznego: Wprowadzenie I. Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne i regionalne II. Gospodarka światowa 2012 – w oczekiwaniu na punkt zwrotny III. Unia Europejska – na południu bez zmian …, na zachodzie wprost przeciwnie IV. Stany Zjednoczone – w Białym Domu bez zmian V. Obszar WNP: czas przesilenia VI. Niemcy opoką Europy? VII. Bliski Wschód – stare problemy , brak nowych rozwiązań VIII. Region Azji i Pacyfiku – logika geoekonomii i geopolityki IX. Po prezydencji nadal po pierwsze, Europa. Obserwatorium bezpieczeństwa NATO – końca kryzysu nie widać Wspólna Polityka Bezpiecze ństwa i Obrony … – czas strategicznego bezładu Bezpieczeństwo energetyczne Polski … w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym. Panorama Rocznika Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa… i studiów strategicznych Kalendarium wydarzeń międzynarodowych w 2012 roku Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki Skorowidz.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj