ebook Rocznik Strategiczny 2018/19 - Adam Szymański,Robert Czulda,Roman Kuźniar,Patrycja Grzebyk,Marcin Terlikowski,Marek Madej,Anna Wróbel,Tomasz Grzegorz Grosse,Bogdan Góralczyk,Andrzej Szeptycki,Wiesław Lizak,Agnieszka Bieńczyk-Missala,Marek Menkiszak,Bolesław Balcerowicz,Kamila Pronińska,Marek Tabor,Jakub Zajączkowski,Paweł J. Borkowski,Anna Dudek,Edward Haliżak,Aleksandra Jarczewska,Rafał Ulatowski,Karina Jędrzejowska,Karolina Libront,Tomasz Pugacewicz

Rocznik Strategiczny 2018/19

ROCZNIK STRATEGICZNY 2018/19. PRZEGLĄD SYTUACJI POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I WOJSKOWEJ W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM POLSKI 2018/19 Ze względu na zmianę prawno-finansowych uwarunkowań wydawania publikacji naukowych, Rocznik Strategiczny wraca do swojej pierwotnej formuły – czyli nie jest już czasopismem, lecz staje się na powrót wydawnictwem seryjnym W tomie 24. publikują: Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Robert Czulda, Anna Dudek, Bogdan Góralczyk, Tomasz Grzegorz Grosse, Patrycja Grzebyk, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Karina Jędrzejowska, Roman Kuźniar, Karolina Libront, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Tomasz Pugacewicz, Andrzej Szeptycki, Adam Szymański, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Rafał Ulatowski, Anna Wróbel, Jakub Zajączkowski.