ebook Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne. Kazusy - Paweł Zaborniak

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne. Kazusy

Publikacja jest zbiorem kazusów przedstawiających okoliczności spraw związanych z problematyką stosowania prawa administracyjnego. Stanowi ona praktyczne narzędzie do nauki profesjonalnego sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autor zwraca w książce uwagę na aktualne problemy praktyki orzeczniczej na tle wybranych rodzajów spraw administracyjnych z obszarów: prawa wodnego, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz dostępu do informacji publicznej. Kazusy, na wzór zadań egzaminacyjnych ministerstwa sprawiedliwości, wykorzystują dokumenty typowe dla akt spraw administracyjnych takie jak: podania, zawiadomienia, protokoły, decyzje administracyjne. Dodatkowo dla każdego kazusu zaproponowano rozwiązanie obejmujące projekt skargi lub sprzeciwu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Będzie również przydatna dla praktyków występujących w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.