ebook Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie - Zofia Duniewska,Barbara Jaworska-Dębska,Małgorzata Stahl,Ryszarda Michalska-Badziak,Ewa Olejniczak-Szałowska,Michał Kasiński

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

\n\nPodręcznik obejmuje wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.: pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych; zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony godności człowieka, legalności, proporcjonalności, jawności, dobrej administracji; źródła prawa administracyjnego i jego wykładnię. \n\n W publikacji objaśniono zagadnienia ustroju administracji rządowej, centralnej i terenowej oraz samorządu terytorialnego, system podmiotów administrujących i powiązania między nimi, prawne formy działania administracji publicznej oraz kontrolę jej działalności. \n\nOmówienie najważniejszych zagadnień teorii prawa administracyjnego i prawa ustrojowego zostało uzupełnione o ilustrujące je wypisy z literatury i orzecznictwo. \n\nAutorami podręcznika są profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładający w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji. \n\n Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, w ramach których prowadzi się zajęcia z określonych dziedzin prawa, np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj