ebook Podręczna książeczka zdrowia - Ryszard Raciborski

Podręczna książeczka zdrowia

Dla kogo jest ta książeczka? Kto znajdzie w niej coś dla siebie?
Jest to lektura polecana zarówno dla osób „za młodych na sen” i wkraczających w dorosłe życie, jak i dla tych już „za starych na grzech” (parafrazując R. Rynkowskiego). Jest to publikacja promująca branie na siebie odpowiedzialności za zdrowie, profilaktykę i samoopiekę.
Dobre zdrowie jest największym darem i szczęściem. Nie marnuj tego skarbu, dbaj o nie sam(a), korzystaj z niego rozsądnie. Ta książeczka podpowie Ci, jak je utrzymywać bez polegania wyłącznie na „niezdrowej” ostatnio służbie zdrowia, jak to wdrażać, jak nie powiększać ryzyka utraty zdrowia i skrócenia życia.
Ostatnia pandemia wywarła ogromny wpływ na wiele aspektów życia społecznego, w tym zwłaszcza na opiekę zdrowotną. Tradycyjne wizyty lekarskie zostały bardzo ograniczone i spłycone; etyka lekarska nie zawsze jest przestrzegana. Regulacje rządowe i medyczne powodują, że osobisty kontakt z lekarzem staje się w praktyce bardzo utrudniony. Okresowe badania fizyczne całego organizmu pacjenta (podstawa profilaktyki) należą obecnie do rzadkości.
Wprowadzono konsultacje (wizyty) wirtualne jako istotną część opieki lekarskiej – niby dla „wygody” pacjenta (?)… Nowa normalność. Ten trend jest wzmacniany postępem technologicznym. Do diagnostyki i terapeutyki lekarskiej zaczyna się wkradać sztuczna (ang. artificial) inteligencja, która – jak na razie – jest raczej powierzchowną (ang. superficial) inteligencją. W tej sytuacji trzeba liczyć bardziej na siebie niż na służbę zdrowia.
Trzymaj pod ręką tę osobliwą książeczkę zdrowia. Jej zawartość pomoże Ci w pogłębieniu ogólnej wiedzy na temat zdrowia i jego zagrożeń na różnych etapach życia. Zachęci Cię też do sensownego holistycznego podejścia do Twojej osobistej/domowej ochrony zdrowia, nakłoni do wyboru i stosowania zdrowych nawyków – ku poprawie Twego samopoczucia i satysfakcji. Rejestruj w niej na bieżąco wyniki badań, zmiany i symptomy schorzeń, pobierane leki itp.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj