ebook Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka - Urszula Religioni

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces. Zawarto w niej m.in.: praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem, przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem, przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania lekiem stosowanych na poziomie międzynarodowym, które mogą być zaadaptowane do polskich warunków, obszerne rekomendacje optymalizacji gospodarki lekiem dostosowane do sytuacji podmiotów leczniczych w Polsce. Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej szpitali, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek. Zainteresuje także wykładowców i studentów kierunków medycznych, farmacji, zdrowia publicznego, ekonomii, zarządzania.