ebook Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Wydanie 2 - Małgorzata Sidor-Rządkowska

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Wydanie 2

Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy jest ważnym elementem polityki personalnej, a jego jakość - sprawdzianem kultury organizacji. Omawiając kwestie zarówno zwalniania pracowników przez pracodawcę, jak i ich odchodzenia z własnej woli, autorka rozważa przyczyny i skutki tych zjawisk oraz towarzyszące im problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj