ebook Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018 - Paweł Majka,Stanisław Bogucki,Jowita Pustuł,Bogumił Brzeziński,Hanna Filipczyk,Paweł Borszowski,Adam Bartosiewicz,Wojciech Morawski,Adam Nita,Roman Wiatrowski,Michał Goj,Anna Janowska,Joanna Zawiejska-Rataj,Michał Nielepkowicz,Izabela Rymanowska,Jarosław Ostrowski,Paweł Banasik,Ewa Prejs,Adam Kałążny,Alicja Sarna,Jan Szczygieł,Paweł Pucher,Rafał Mikulski,Jan Rudowski,Agata Han,Artur Podsiadły,Łukasz Kidoń,Rafał Zajączkowski

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez. Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi. Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.