ebook Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości - Adam Kałążny

Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, który w Polsce jest bardzo istotnym kosztem obciążającym prowadzenie działalności gospodarczej (znaczącym na tle innych państw europejskich), został uregulowany za pomocą budzących duże wątpliwości interpretacyjne przepisów. Publikacja zawiera: analizę opodatkowania podatkiem od nieruchomości różnych rodzajów infrastruktury, porównanie regulacji polskich z analogicznymi przepisami obowiązującymi w wybranych państwach europejskich, wyjaśnienia trudności interpretacyjnych, z którymi zmagają się podatnicy, organy podatkowe, sędziowie, propozycje zmian w przepisach ułatwiających funkcjonowanie tego podatku. W opracowaniu przedstawiono m.in.: charakterystykę polskiego systemu podatku od nieruchomości, najważniejsze zasady dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego, szczegółowe omówienie przepisów regulujących opodatkowanie i preferencje podatkowe dla infrastruktury (uwzględniając szczegóły procesu legislacyjnego oraz aktualne orzecznictwo), zasady dotyczące stanowienia prawa podatkowego w kontekście regulacji z zakresu pomocy publicznej. Adresaci:Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz ekonomistów i księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki i studentów specjalizujących się w prawie podatkowym.