ebook Logistyka a bezpieczeństwo. Innowacyjne rozwiązania logistyczne -

Logistyka a bezpieczeństwo. Innowacyjne rozwiązania logistyczne

Monografia stanowi wartościową pozycję na rynku wydawnictw naukowych skierowanych dla studentów logistyki. W monografii, niezależni autorzy poszczególnych rozdziałów opisali wiele zagadnień o zróżnicowanej z pozoru tematyce, które razem tworzą obraz zmian jakie zachodzą we współczesnej logistyce. Autorzy reprezentują różne środowiska naukowe, tym większą wartość posiadają przedstawione treści. Dzięki temu nawet podobne tematycznie opracowania przedstawiają zupełnie inne spojrzenie na ten sam problem co pozwala czytelnikowi na bardziej kompleksowe zapoznanie się z opisywanymi zjawiskami. Powstało swoiste kompendium opisujące najnowsze trendy w zakresie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych bądź mogących znaleźć zastosowanie w działalności logistycznej przedsiębiorstw, logistyce miejskiej a także siłach zbrojnych.