ebook Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka - Agnieszka Legucka,Agnieszka Bryc,Agata Włodkowska-Bagan

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka

Książka odnosi się do wybranych problemów bezpieczeństwa na obszarze byłego ZSRR, dotyczących Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw południowokaukaskich i środkowoazjatyckich oraz relacji tych państw z organizacjami bezpieczeństwa euroatlantyckiego, czyli NATO i Unią Europejską. Jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora Kazimierza Malaka. Zainteresowania badawcze Profesor wiązał z obszarem WNP, jego bezpieczeństwem i polityką państw poradzieckich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj