ebook Faktura VAT 2022 - Katarzyna Dokukin

Faktura VAT 2022

Faktura odgrywa szczególną rolę w transakcjach pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży, a także w księgowaniu. Autorka przedstawia wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem, w tym: • rodzaje faktur, • zasady odliczania VAT w związku z wystawioną fakturą, • formy korygowania błędów w jej treści. W publikacji omówiono zmienione oraz nowe regulacje dotyczące m.in.: • nowej matrycy stawek VAT, • wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, • mechanizmu podzielonej płatności (MPP), w tym załącznika nr 15 do ustawy o VAT, • odwrotnego obciążenia, • JPK_VAT, • SLIM VAT, w tym przeliczania waluty obcej w związku z fakturowaniem, faktur korygujących in minus oraz in plus, • faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur. Publikacja zawiera również: • omówienie problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania, • liczne przykłady, • wzory faktur, • diagramy i tabele, • wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje podatkowe. Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, przedsiębiorców, a także pracowników biur rachunkowych i działów sprzedaży. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i rachunkowości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj