ebook System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy - Łukasz Pisarczyk,Kinga Flaga-Gieruszyńska,Andrzej Dziadzio,Andrzej Marian Świątkowski,Małgorzata Manowska,Anna Machnikowska,Izabella Gil,Agnieszka Góra-Błaszczykowska,Sławomir Cieślak,Łukasz Błaszczak,Andrzej Torbus,Tadeusz Kuczyński,Krzysztof Wojciech Baran,Marcin Wujczyk,Michał Skąpski,Krzysztof W. Baran,Andrzej M. Świątkowski,Izabela Gil

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów. W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in: definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy, modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy, status pozasądowych organów ochrony prawnej, procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy, status i kompetencje sądownictwa pracy, kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia, procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy, przedawnienie roszczeń, wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Adresaci: Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów , adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj