ebook Obowiązki pracodawcy na przełomie roku - Opracowanie zbiorowe,Infor Pl

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

Planując wymiary czasu pracy na 2015 r. należy pamiętać o konieczności
oddania dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę.

W 2015 r.trzeba będzie zapewnić pracownikom dodatkowe 2 dni wolne za święta
przypadające w sobotę 15 sierpnia i 26 grudnia. Nie należy też zapominać
o obowiązkach w zakresie urlopów wypoczynkowych. Niektórzy
pracodawcy mają bowiem obowiązek ustalenia m.in. planu urlopów na
2015 r., a wszyscy będą korzystać ze współczynnika urlopowego, jaki
będzie obowiązywał w 2015 r.

W publikacji poruszono m.in tematy:

  • Rozliczenia z pracownikami
  • Obowiązki wobec PFRON
  • Obowiązki wobec GUS
  • Zasiłki i ubezpieczenia społeczne

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj