ebook Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Wydanie 2 - Grzegorz Skowronek,Janusz Sawicki

Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze. Wydanie 2

\n\nW podręczniku kompleksowo omówiono: \n\n• część ogólną materialnego prawa karnego skarbowego dotyczącą zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych, \n\n• część szczególną grupującą przestępstwa i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe, a także \n\n• zagadnienia procesowego i wykonawczego prawa karnego skarbowego. \n\n Drugie wydanie poszerzono o prezentację wybranych zagadnień, takich jak: \n\n• brak możliwości stosowania w prawie karnym skarbowym instytucji stanu wyższej konieczności, \n\n• zwalczanie zorganizowanej przestępczości podatkowej polegającej na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT w ramach tzw. karuzeli podatkowej czy \n\n• przeniesienie kompetencji do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa podatkowe do wyłącznej właściwości naczelników urzędów celno-skarbowych. \n\nWydanie to uwzględnia zmiany stanu prawnego, m.in. wynikające z: ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych czy ustawy z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. \n\nW każdym rozdziale podręcznika zamieszczony jest zestaw pytań kontrolnych, które będą pomocne w przygotowaniu do egzaminów. \n\n Podręcznik jest przeznaczony dla studentów, doktorantów i aplikantów studiujących i pogłębiających znajomość tej dziedziny prawa. Publikacja będzie również przydatna dla praktyków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj