ebook Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.) - Tadeusz Maciejewski

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji.

W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

  • administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych;
  • administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówieniem XIX-wiecznej myśli administracyjnej;
  • administracji współczesnej (od 1918 r.) i aktualnych w tym okresie poglądów najważniejszych obecnie administratywistów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj