ebook Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu - Paweł Wajda,Maciej Bernatt,Krzysztof Śmiszek,Leszek Garlicki,Ireneusz C. Kamiński,Krystyna Kowalik-Bańczyk,Adam Bodnar,Hanna Machińska,Artur Nowacki,Katarzyna Gonera,Robert Krasnodębski,Piotr M. Szelenbaum,Dorota Głowacka,Katarzyna Łasak,Zuzanna Warso,Marcin Szwed,Adam Ploszka

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Monografia stanowi oryginalne i nowatorskie w polskiej doktrynie prawniczej omówienie materialnych i proceduralnych aspektów oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu. Wśród jej autorów znaleźli się najwybitniejsi znawcy systemu EKPCz w Polsce. Teksty zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podzielone na pięć części, dotyczących kolejno: zagadnień ustrojowych, wpływu EKPCz na funkcjonowanie wolnego rynku oraz na zagadnienie sprawiedliwości proceduralnej w działalności gospodarczej, stosunku obowiązków i uprawnień pracodawcy do praw jednostki w świetle Konwencji, a także statusu przedsiębiorcy jako podmiotu poszukującego ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Adresaci: Publikacja może być przydatnym narzędziem dla praktyki prawa oraz inspiracją dla adwokatów i radców prawnych do formułowania skarg do ETPCz, a dla sędziów - do uwzględniania standardów tego trybunału w swoim orzecznictwie. Będzie również stanowić cenny wkład do dyskusji o pracach nad stworzeniem instrumentów prawa międzynarodowego, które umożliwiłyby pociąganie biznesu do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj