ebook Reprezentacja i reklama. Podatki i ewidencja. - praca zbiorowa

Reprezentacja i reklama. Podatki i ewidencja.

Czy wiesz, kiedy koszty reprezentacji i reklamy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu firmy i odliczyć od tego zakupu podatek VAT? W związku z prowadzoną działalnością podatnicy często podejmują różnego rodzaju działania reprezentacyjne i reklamowe. Zarówno księgowi, jak i przedsiębiorcy często jednak mają problem z oceną, do której kategorii zaliczyć poniesione wydatki. Przepisy w tym zakresie nie są jednoznaczne, a interpretacje podatkowe również ulegają zmianom. Z tego powodu dochodzi do sporów podatników z organami podatkowymi. Niepewność tę nasilają również dynamiczne zmiany rzeczywistości gospodarczej. Przesuwa się granica pomiędzy zachowaniami, które stanowią reprezentację, a tymi przyjętymi za dobrą praktykę czy obyczaj, bez których współczesny biznes nie może funkcjonować. Niniejsza publikacja pomoże odpowiedzieć na pytania: • Jak odróżnić reprezentację od reklamy? • Które wydatki mogą być uznane za koszt podatkowy? • Kiedy można odliczyć VAT od zakupów na reprezentację i reklamę? • Jak prawidłowo ujmować reprezentację i reklamę w księgach rachunkowych? Całość jest poparta praktycznymi przykładami i zestawieniami tabelarycznymi