ebook Kobiety wobec wyzwań współczesności - Hanna Gronkiewicz-Waltz,Olga Sitarz,Dorota Dzienisiuk,Małgorzata Mędrala,Anna Tarnowska,Diana Dajnowicz-Piesiecka,Agnieszka Nogal,Dominika Bek,Gertruda Uścińska,Anna Jaworska-Wieloch,Dobrochna Bach-Golecka,Marcelina Koncewicz,Marta Luty-Michalak,Christoph-Eric Mecke,Marlena Olszewska

Kobiety wobec wyzwań współczesności

Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników uczelni na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Skutkuje to zróżnicowaniem warunków kariery zawodowej kobiet i mężczyzn i przyczynia się do pogorszenia sytuacji kobiet w nauce i warto poddać to rozwiązanie szerszej dyskusji i debacie publicznej. Uzupełnieniem publikacji są teksty zawierające osobiste refleksje kobiet łączących pracę naukową z pełnieniem funkcji publicznych, stanowiąc w tym zakresie element mentorski dla młodych pokoleń. Autorki tekstów analizujących indywidualną ścieżkę zawodową to prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Małgorzata Gersdorf, była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, oraz prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydent m. st. Warszawy. Książka jest publikacją zbiorową, zawiera teksty zarówno uznanych autorytetów naukowych z zakresu prawa, ubezpieczeń społecznych, filozofii politycznej, jak i naukowców znajdujących się na początku kariery naukowej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj