ebook Zatrudnienie w epoce postindustrialnej - Jan Klimek,Ewa Mróz,Maciej Chakowski,Joanna Szyjewska-Bagińska,Andrzej Marian Świątkowski,Barbara Godlewska-Bujok,Justyna Czerniak-Swędzioł,Krzysztof Walczak,Katarzyna Serafin,Izabela Florczak,Tomasz Duraj,Dorota Dzienisiuk,Małgorzata Mędrala,Ariel Przybyłowicz,Urszula Torbus,Michał Barański,Gertruda Uścińska,Kamila Naumowicz,Kinga Piwowarska,Michał Szypniewski,Andrzej Szybkie,Natalia Bender,Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz,Marta Goroszkiewicz,Gabriela Gospodarek,Jakub Grygutis,Anna Jefimow-Czerwonka,Konrad Kamiński,Robert Marczak,Michał Matuszak,Andrzej Patulski prof. UW,Tomasz Podwysocki,Beata Rutkowska,Madgalena Rycak,Edyta Sobótka-Bentyn,Justyna Tlatlik,Joanna Unterschütz prof. WSAiB

Zatrudnienie w epoce postindustrialnej

Prezentowana publikacja zawiera w głównej części referaty wygłoszone podczas XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którego mottem przewodnim było Zatrudnienie w epoce postindustrialnej.

Zgodnie z tym założeniem, autorzy opracowań reprezentujący zarówno świat nauki, jak i praktyki przedstawili wielopłaszczyznowy obraz współczesnego rynku pracy, pokazując jakie wyzwania stoją przed jego „aktorami" w zglobalizowanej gospodarce. Znajdziemy więc tutaj artykuły na temat różnych form świadczenia pracy i to zarówno tych znanych od lat (np. zatrudnienie w rzemiośle), jak i nowych, których zasady dopiero się kształtują (np. praca zdalna czy na platformach cyfrowych).

Opracowania na ten temat nie ograniczają się jednak tylko do analizy dogmatycznoprawnej praw i obowiązków stron tych stosunków (np. uprawnienia opiekunów dzieci), ale również dotyczą związanych z zatrudnieniem problemów praktycznych jakie pojawiły się w ostatnim czasie (np. prekaryzacja). Obok prawa zatrudnienia przedmiotem opracowań są również kwestie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego (np. digitalizacja działalności ZUS), problematyka znajdująca się na styku prawa i zarządzania personelem (rola polityki wynagrodzeń w strategii organizacji, czy zarządzanie prywatnością w rekrutacji) a nawet katolicka nauka społeczna (stosunki zatrudnienia w kontekście encykliki "Laborem exercens").

Ta wielowątkowość podejmowanych tematów sprawia, że publikacja ta może być interesująca zarówno dla teoretyków jak i dla praktyków zajmujących się problematyką zatrudnienia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj