ebook Kodeks pracy - zmiany w 2013 r. - praca zbiorowa,Małgorzata Kozłowska,Piotr Kostrzewa,Ewa Drzewiecka,Ewa Suknarowska-Drzewiecka,Monika Latos-Miłkowska,Małgorzata Skibińska,urzędowe dokumenty,Magdalena Kostrzewa,Małgorzata Mrzygłód,Izabela Baranowska,Dorota Dzienisiuk

Kodeks pracy - zmiany w 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 wprowadzono zmiany w przepisach prawa pracy. Przede wszystkim jest to głośne medialnie podwyższenie wieku emerytalnego i jego konsekwencje. Po drugie, tradycyjnie wzrasta wynagrodzenie minimalne. Po trzecie, wreszcie ułatwiono zasady potwierdzania prawa do opieki zdrowotnej z NFZ. Po czwarte, nieco zmodyfikowano zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 stycznia 2013 r. pracodawca może elektronicznie przesłać zapytanie do Krajowego Rejestru Skazanych w sprawie zapytania o niekaralność pracownika. Niestety, nadal pytanie może dotyczyć tylko zatrudnionych w niektórych zawodach. Inne zmiany wciąż jeszcze są na etapie ustaleń. Chodzi tu o zmiany w urlopach macierzyńskich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj